Het IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit) werkt samen met de mobiliteitssector aan een duurzame toekomst. Als kennisinstituut voor duurzame mobiliteit wil het IvDM namens haar partners aanjager zijn van duurzaamheid richting de professionals in de mobiliteitsbranche.

Onze aanpak en opstelling is gedreven, deskundig en praktisch. Samenwerking staat in ons denken en doen voorop. Wij opereren professioneel en creatief en tonen initiatief en durf om de noodzakelijke veranderingen mede vorm te geven.

Onze visie en missie

De samenleving verandert en de mobiliteitsbranche verandert mee. Zonder mobiliteit staat alles stil en duurzaamheid is een cruciale randvoorwaarde voor een succesvolle toekomst. Duurzaamheid is ook een steeds belangrijker argument voor de consument om zaken te (blijven) doen met een mobiliteitsbedrijf. En dit stelt andere prioriteiten aan de mensen die er werken, aan hun vakmanschap, innovatiekracht, ondernemerschap en leiderschap. Daarom is in 2008 het IvDM opgericht door BOVAG en RAI Vereniging. Onze missie is dan ook: aanjager zijn van duurzame mobiliteit en duurzaam ondernemen in de mobiliteitsbranche.

Onze organisatie

Het IvDM is een stichting die opereert namens brancheorganisaties RAI Vereniging, BOVAG en Stiba.

Het IvDM-bestuur en - management bestaat uit